stuff that matters

RSS

(Source: lnnea)

onlylolgifs:

Kids Who Lost The Fight Against Sleep

taktophoto:

Beautiful Swirls of Paint in Water Form Stunning Portraits

(Source: mymodernmet.com)

PHANTASMAGORICAL ANIMALS BY ELLEN JEWETT

(Source: tairanitar)

amenparis:

If you close your eyes right before Mrs. George’s new boobs hit, your brain will think that you have died. Some people find calmness in this.

amenparis:

If you close your eyes right before Mrs. George’s new boobs hit, your brain will think that you have died. Some people find calmness in this.

lulz-time:

Featured on a 1000Notes.com blog

(Source: theodd1sout)

humansofhanoi:

"Đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới là cách sống mà chúng tôi đã chọn. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Việt Nam tôi cảm giác hành trình đang quá dài và khó khăn. Vậy nên chúng tôi ngồi lại đây để nói về những thứ nên làm tiếp theo.Tôi cảm thấy chúng tôi đã đi quá nhiều, đã đến lúc trở về quê hương tìm một công việc để ổn định cuộc sống. Dường như mọi thứ đang dần mất phương hướng, nhưng cô ấy bảo cô ấy vẫn muốn đi tiếp…”“We chose the travel lifestyle for ourselves. It’s not until we came to Vietnam that I felt like the journey is getting too difficult. We are having a talk about what’s next for us. I feel like this has been going on for too long, that we probably should stay away from the road and go back to a more routine lifestyle at home. I think we’re getting lost. But she wants to continue with this so I don’t know…”

humansofhanoi:

"Đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới là cách sống mà chúng tôi đã chọn. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Việt Nam tôi cảm giác hành trình đang quá dài và khó khăn. Vậy nên chúng tôi ngồi lại đây để nói về những thứ nên làm tiếp theo.
Tôi cảm thấy chúng tôi đã đi quá nhiều, đã đến lúc trở về quê hương tìm một công việc để ổn định cuộc sống. Dường như mọi thứ đang dần mất phương hướng, nhưng cô ấy bảo cô ấy vẫn muốn đi tiếp…”

“We chose the travel lifestyle for ourselves. It’s not until we came to Vietnam that I felt like the journey is getting too difficult. We are having a talk about what’s next for us. 
I feel like this has been going on for too long, that we probably should stay away from the road and go back to a more routine lifestyle at home. I think we’re getting lost. But she wants to continue with this so I don’t know…”

allthingseurope:

Berlin, Germany (by RiekePhotography)

allthingseurope:

Berlin, Germany (by RiekePhotography)

policymic:

15 famous landmarks zoomed out tell a different story

tyleroakley:

itsfunnytome:

Top 50 Vine Scare Cam

THIS IS WHY I DON’T LEAVE MY HOME

Oh hi there.

Oh hi there.

(Source: sizvideos)

12.09.14